2017

De resultaten zijn, net als vorig jaar afkomstig van de vogelbescherming Nederland.


We  hadden gelukkig geen al te droog voorjaar.

We hebben wel een aantal dagen water ingelaten om voor bereikbaar voedsel te zorgen. De greppels staan dan vol water.

Alle percelen zijn vroeg in het voorjaar bemest met 10 ton ruige stalmest per hectare.

We hebben grondonderzoek laten doen naar de Ph-waarde en de hoeveelheid bodemleven. Inscharen doen we op percelen zonder nesten. Maaien doen we niet voordat een perceel "leeg"is. We monitoren samen met de gebiedsregiseur van "Water-Land en Dijken".

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een goede biotoop.


Maar.....Al decenia lang hebben we te maken met predatoren. De vos is in het hele omringende gebied een enorm probleem. Op ons terrein valt de schade mee door de grote waterlopen om ons heen. Een vos kan dan wel zwemmen, maar zal ook altijd de weg van de minste weerstand kiezen.

Het grootste probleem voor het broedresultaat is bij ons de Brandgans.

In het vroege voorjaar komen diverse families bij ons fourageren. En dat heeft niets met smakelijke landbouwgewassen te maken.

Pure hongersnood!

Deze massale aanwezigheid heeft een duidelijk negatief resultaat bij de eerste vestiging van de weidevogels. Het gezamenlijk "beheren van de Gans" lijkt elk jaar niet te mogen lukken door andere "partijen" en belangen.

Jammer...


Toch zijn wij er trots op dat we door ons speciale beheer, het aantal weidevogels weer iets zien toenemen.