Grutto


De grutto is de naamgever van de Limosahoeve. Limosa limosa is de Latijnse naam van de grutto. Het is een oer-Hollandse weidevogel met grote lange poten en een rechte snavel.

De grutto is een trekvogel die overwinterd in Afrika. Vanaf februari keren de grutto’s terug uit hun winterkwartieren. Ze verzamelen zich bij ondiepe plassen en plas-dras weilanden.Al vanaf eind maart kunnen de eerste grutto’s een legsel hebben. Het leggen van de eieren loopt door tot eind mei, met de piek in de tweede helft van april. Ze hebben 1 broedsel per jaar met meestal 3 tot 4 eieren, de broedduur is 22 tot 24 dagen.

Het meest ideaal voor de grutto zijn vochtige, kruidenrijke graslanden met een goed bodemleven en volop insecten aan de oppervlakte. Late maaidata en kruidenrijke weilanden zijn een vereiste om jonge grutto’s kans te geven te overleven. Het werk op het land van de Limosahoeve is aangepast naar deze behoefte.

De grutto staat op de rode lijst van Nederlandse broedvogels, inde categorie Gevoelig.

Hier onder staat op de kaart aangegeven waar de grutto nesten zich bevonden in 2020 tot en met 2022.

Grutto 2020
Grutto 2021
Grutto 2022
Grutto 2023