Natuurbeheer

Natuurbeheer

Natuurbeheer is al heel lang een tweede natuur op de Limosahoeve. Hier zijn wij mee gestart in 1983. Dat wij natuur belangrijk vonden bleef niet onopgemerkt. In de jaren 90 was ons bedrijf een demonstratiebedrijf in het onderzoek van Wageningen waarin werd onderzocht hoe natuurbeheer binnen gangbare bedrijfsvoering kon worden ingepast. Ook de provincie kent ons bedrijf goed, en ondersteunt onze inspanningen voor natuurbeheer. In 2005 hebben we samen met een aantal collega`s totaal 240 hectare agrarisch grasland omgevormd naar natuur. Dit was een opmaat naar de gebiedsprocessen die nu ter discussie liggen. In samenwerking met de provincie hebben wij in 2019 een nieuw stuk grond aan onze hoeve toegevoegd en dit geheel ingericht voor natuurbeheer. Ons natuurbeheer heeft als voornaamste doel het land zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor weidevogels. Als gratis bonus vinden watervogels en erfvogels (zie andere vogels) ook hun weg naar de Limosahoeve. Voor natuurbeheer zijn wij gecertificeerd, voor informatie hierover verwijzen wij naar onze verantwoording en beheer.


In onderstaande tabel is het aantal weidevogel broedparen per hectare van de afgelopen 20 jaar weergegeven om een beeld te geven van de ontwikkeling.