Verantwoording en beheer

Verantwoording en beheer

De doelstelling van ons natuurbeheer is weidevogel beheer. Als u deze pagina bekeken heeft is dat wel duidelijk. Maar hoe doen we dat eigenlijk? en welke voorwaarden zijn hier aan verbonden?

Onze boerderij is een onderdeel van het Wormer- en Jisperveld. Het natuurbeheer vindt plaats onder het beheerspakket vochtig weidevogelgrasland. Ieder jaar wordt het land voorbereid voor de ontvangst van de weidevogels. Gedurende het weidevogelseizoen (grofweg vanaf 1 mei) wordt elke 14 dagen een opname gemaakt van hoeveel weidevogel broedparen zich hebben gevestigd. Uiteindelijk resulteert dit in een telling van het aantal en de locatie van de weidevogels per jaar. De overzichtskaart voor de jaren 2020 tot en met 2023 treft u hier aan. In 2018 zijn wij de uitdaging aangegaan om ons natuurbeheer uit te breiden, hoe wij landbouwgrond hebben omgetoverd in weidevogelgrasland kunt u lezen bij inrichting nieuwe grond.


Elk jaar wordt er een verslag gemaakt van hoe het weidevogelseizoen is gegaan, de "Beheerverantwoording". Deze wordt getoetst bij Partner en de Provincie Noord-Holland bekijkt dit verslag nauwkeurig.  


Klik op onderstaande knop voor het verslag