weidevogels

Weidevogels

Hieronder staan de weidevogels die elk jaar het meeste bij ons in het weiland te vinden zijn. Zij komen bij ons om te eten en zich voort te planten. Als u op de foto's klikt, dan treft u informatie aan over deze vogel en waar de broedparen de afgelopens jaren te vinden waren.

Wij zorgen ervoor dat de weidevogels zo min mogelijk gestoord worden, zodat zo veel mogelijk jonge vogels kans krijgen om op te groeien.

Grutto

Tureluur

Kievit

Veldleeuwerik

Scholekster