Klei in Veen

Toen kregen we het onderstaande bericht van "Waterland & Dijken":


Voor agrariërs op veenweidegrond in Noord-Holland is geschikte klei beschikbaar voor klimaatmaatregel

Vanaf november 2023 is er voor Noord-Hollandse agrariërs op veenweidegrond geschikte klei beschikbaar voor de klimaat-maatregel klei in veen. Klei in veen gaat bodemdaling tegen en vermindert CO2 uitstoot. Vanuit het Loket Veenweideboeren Noord-Holland worden de kosten voor de klimaatmaatregel voor 85% vergoed. Hiermee komt de klei op een bedrag van € 0,75 per kuub aan eigen bijdrage.


Klei in veen vertraagt veenverbranding

Klei in veen gaat bodemdaling tegen en vermindert CO2 uitstoot. De klei wordt met een ruige mest strooier over het land gereden in hoeveelheden van 1 tot 4 cm. De klei zakt in de bodem en bindt zich aan de veendeeltjes. Hierdoor vertraagd de veenverbranding wat zorgt voor minder CO2 uitstoot. Voor de werking van de toepassing klei in veen zijn er geen beperkende factoren 


Aanvoer, opslag en uitrijden van de klei

De klei komt vanuit een kleiput in Petten. Vanaf de eerste week van november komt er dagelijks 700 kuub klei vrij tot een totale hoeveelheid van 14.000 kuub. De kans dat de klei uitgereden kan worden in november is niet zo groot. Vandaar dat u de klei zelf moet kunnen opslaan tot het moment dat het over het land kan worden uitgereden. Dit kan over de vorst maar ook als het land droog genoeg is, rekening houdend met de draagkracht van het land.


Dat is precies ook ons verhaal.

We hebben ons aangemeld en kunnen voor 15 hectare meedoen.

Dat is dus wel maarliefst 6000 m³ !!!

Als we het kaartje hieronder bekijken en weten dat het optimum rond de 35% zit...

Dat betekend werk aan de winkel.

Wordt vervolgd...

07-11-2023
Start
08-11-2023
Opdraaien
13-11-2023
Wel doorgaan...
17-11-2023
Het schoonhouden van de stort is belangrijk voor de openbare weg.
18-11-2023
Klaar voor de volgende ronde...
30-11-2023
De laatste klei was behoorlijk nat.
30-11-2023
En weer schoon
01-12-2023
Opruimen
02-12-2023
Klaar. Damhek weer terug geplaatst. Nu wachten op goede omstandigheden om de klei te verspreiden.