kaarten

Kaart met vogelnesten per jaar

Hieronder ziet u een kaart van de perselen van onze boerderij waarop voor 2020 tot en met 2022 de locatie van de broedparen zijn aangegeven. 

Grutto is aangegeven in het rood

Kievit is aangegeven in het groen

Scholekster is aangegeven in het geel

Tureluur is aangegeven in het bruin

Veldleeuwerik is aangegeven in het lichtblauw

Watervogel is aangegeven in het donkerblauw