2016

De telgegevens komen dit jaar van de vogelbescherming.

En we hebben het certificaat Particulier Natuurbeheer bemachtigd.