2019

De beheerverantwoording staan in het bestand hiernaast.

Tevens hebben we dit jaar een audit gehad over ons beheer. We zijn blij dat we het certificaat mogen prolongeren.