INRICHTING NIEUWE GROND


In 2018 zijn wij in de gelegenheid gekomen om 12 hectare grond van een buurman te kopen. We hebben ons best gedaan om die grond te verwerven met de wens om deze grond om te vormen naar natuurgrond. Deze grond is bij de Provincie NH begrenst binnen het zoekgebied van het Natuur Netwerk Nederland.

Wij zijn gecertificeerd  particulier natuurbeheerder, dus is de keuze voor ons vanzelfsprekend dat wij die uitdaging aan willen gaan.

Het gehele inrichtingsproject wordt gefinancierd door  Provincie Noord-Holland.

Wat moet er allemaal gedaan worden om de grond in te richten voor weidevogelbeheer?

Het is de bedoeling dat we in 2021 het beheer N.13.01 kunnen uitvoeren. Dat wil zeggen: vochtig weidevogelgrasland. Kijk voor de omschrijving bij het hoofdstuk beheer.


*Het eerste wat voor u direct opvalt is de grote hoeveelheid grond die aangevoerd wordt. Er is namelijk een klein weggezonken rietveldje, met wat ruigte en boomopslag en veel predatoren, wat omgezet gaat worden naar dras grasland. dit veldje is 1700 m² groot. En daar gaat veel grond in. We maken daar een ideale omstandigheid voor het herbergen van de weidevogelpullen in het voorjaar. Deze klus wordt geklaart door Loonbedrijf van Petten


*De 2e klus wordt een verbindingsbrug met de Limosahoeve. Deze brug geeft minder rijbewegingen in het terrein. Ook een besparing in de Stikstof. De toegang via de openbare weg is voor de meeste zaken niet meer noodzakelijk en geeft meer rust in het terrein. De brug wordt gebouwd door Aannemers en hijbedrijf van den Berg uit West-Knollendam.

Vanaf deze brug is er al een nieuw toegangspad voor beheer en monitoring aangelegd. De toplaag wordt vrij van begroeing gehouden. Dit geeft een aantrekkingskracht op de Veldleeuwerik, die deze warme plek gebruikt om zich op te warmen

tijdens het broeden op de wat koudere grond.
 *Het watergemaaltje wordt vernieuwd. Er komt een energiezuinige, geruisloze pomp in te staan.
Deze wordt geplaatst en onderhouden door Cor Bus van het bedrijf Windkracht.

*Er wordt een nieuwe dam met waterkeerschot geplaatst.  Dit om het water langer vast te houden ten behoeve van de weidevogels. Twee andere dammen worden verwijderd omdat ze geen functie meer hebben. Tevens worden alle damhekken opgeknapt of vernieuwd.*Er wordt 750 meter natuurvriendelijke oeverbescherming aangelegd. Dit zijn lange bundels van wilgentakken tussen zigzag palen geklemd. Gemiddeld 50 centimeter uit de oeverlijn om daartussen een rietkraag te kweken. Tevens wordt er eventueel aanwezig puin verwijderd wat vroeger is gebruikt.


*We gaan ook midden in het project een slootkant afschuinen, zodat daar een mooie natte overgangszone ontstaat. Dit halfmoerasje zaaien we in met een kruidenmengsel. Dit geeft een zone, met voedsel en beschutting tegen predatoren, om de weidevogelpullen te verwennen.

IMG_8704
IMG_7487 tekening brug
IMG_9599
IMG_9619
IMG_9618
IMG_9648
IMG_9643
IMG_9644
f23197fb-cab4-4127-9798-8134b0463d7b
IMG_9729
IMG_9731
IMG_9732
IMG_9737
2153efa2-4b22-4c31-a0be-f9b789de6e3b
6d713431-bb4f-4452-8959-7dd2d52c7527
d87e6899-f4f6-4bdc-963c-fa50f553be5e
08da1bb3-8cac-4143-bbdf-b56d0a57f3a2
IMG_8755
IMG_8756
395ff8e3-1b40-43a9-969c-eb4421b10579
oude gemaal