Ontmoetings-Zorgboerderij

De Zorgboeren:

Malle Pietje

Grutte Pier

Crea Bea

Vlijtig Liesje

Zeeuws Meisje

Mad

Wij zijn in 2009 begonnen als ontmoetings / zorgboerderij voor de "Stichting landzijde". Wij willen graag een nuttige dagbesteding en een veilige haven bieden.

Onze vaste teamleden zijn in het bezit van het diploma "Werkbegeleider specifieke doelgroepen/ Ondernemer agrarisch zorgbedrijf".

Emotionele veiligheid staat bij ons bovenaan.

We hebben veel voldoening bij het werk met "onze"mensen. De blijdschap van iedereen geeft ons de kracht om door te gaan.

 

Boeren in opleiding

Bloem

Helpende handen:

souffleuse

Netwerk

Tipgever

Rust

Shadow

Conchita

Flapuit

Boswachter


De Hulpboeren:

Stiefbeen

Scania

Kaas

Hoofd TD

Kippenvanger

Rembrand

Mollenvanger

Controleur

Hoogspanning

Neusje

Schaterlach

Drenth

Tax

Brouwer

Bassie

Petje

Klok

Blij

Denktank

Verf

Bor de Wolf